maandag, juni 17, 2024

Mediation bij een arbeidsconflict

Voor jou?

Bij mediation denken veel mensen aan een ruzie met de buren. Ook mediation bij echtscheiding is iets waar mensen wel eens van gehoord hebben. Mediation bij een arbeidsconflict is minder bekend, maar kan ook in veel situaties een oplossing bieden. Ook als de conclusie is dat beide partijen niet met elkaar verder kunnen. Ook dan is het waardevol dat die conclusie op een rustige en voor alle partijen aanvaardbare manier tot stand komt.

Waarom mediation bij een arbeidsconflict?

Mediation is een manier om op een niet-juridische manier te kijken of er een oplossing te bereiken is. De relatie tussen werkgever en werknemer is niet gelijkwaardig. Een mediator die gespecialiseerd is in arbeidsconflicten weet dit en zal er extra op letten dat de belangen van beide partijen evenveel aandacht krijgen. Mediation heeft als voordeel dat beide partijen instemmen met deze stap en ook beide instemmen met de keuze voor de mediator in kwestie. De advocaat van de werkgever of de vakbondsvertegenwoordiger van de werknemer hebben het belang van hun cliënt of lid voor ogen; de mediator probeert een voor beide partijen acceptabele oplossing te vinden. In arbeidsconflicten lukt dat niet altijd. In ongeveer de helft van de gevallen luidt de conclusie dat werkgever en werknemer niet met elkaar verder kunnen. De mediator kan ook een rol spelen bij het op een juridisch correcte manier van afscheid van elkaar nemen en het vastleggen van de afspraken daarover. Zo kan een gang naar de kantonrechter worden voorkomen.

Mediation en regelgeving

Er zijn allerlei regels rond ziekteverzuim, arbeidsconflicten en ontslag met wederzijdse instemming. Het is van belang dat de mediator daar goed van op de hoogte is. Zoek je bijvoorbeeld een mediator Breda? Kijk dan of de mediator dit soort kennis heeft. Soms moet je even verder zoeken voor je iemand vindt die voor jouw situatie de juiste expertise heeft. Bij ziekteverzuim en arbeidsconflicten kan ook de bedrijfsarts adviseren om mediation in te schakelen. Een werkgever kan dat niet zomaar van de hand wijzen. Hij moet meewerken aan een oplossing voor het arbeidsgeschil. De kosten van dit soort mediation worden dan ook vaak gedragen door de werkgever. Die is daar meestal voor verzekerd.

Het einde van de mediation

Bij een arbeidsconflict kan mediation op verschillende manieren eindigen. Niet altijd wordt het conflict uit de wereld geruimd en ga je als werknemer weer fluitend naar je werk. Hoewel dat wel voorkomt, is er meestal nog wel wat meer nodig. Begeleiding voor de  werknemer bij de reïntegratie bijvoorbeeld of een organisatie-onderzoek binnen de afdeling waar je werkt. Wanneer de mediation mislukt, is het vervolg vaak een rechtszaak waarmee de werkgever probeert het arbeidscontract te beëindigen.

Laatste nieuws

Zomeravond Cruises in Rotterdam: Een Betoverende Ervaring op het Water

Rotterdam, met zijn indrukwekkende skyline en dynamische haven, biedt een unieke manier om de stad te verkennen: zomeravond rondvaarten....

Meer artikelen zoals deze